گروه پنجره های کشویی

سیستم کشویی 30C

  • عرض پروفیل چارچوب:40-48-88میلی متر
  • عرض پروفیل لنگه:30mm
  • سیستم تخلیه آب مطمئن
  • درزگیری با انواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
  • امکان نصب شیشه باضخامت 4الی 20 میلی متر

 

 

 

اطلاعات تکميلي

آخرین محصولات